Biurowce Face 2 Face w Katowicach - wnętrza
Lokalizacja: 
ul. Grundmanna, Katowice
Inwestor: 
ECHO Investment
Projekt: 
2018
Powierzchnia użytkowa: 
45000m²

Projekt obiektów: Grupa 5 Architekci
Zagospodarowanie terenu, mała architektura, wnętrza przestrzeni wspólnych: MAŁECCY bp