Centrum studiów kulturowych i religijnych w Japonii
Lokalizacja: 
Japonia
Inwestor: 
Association of Collegiate Schools of Architecture, New York
Projekt: 
1995