Rezydencja Ambasadora RP
Lokalizacja: 
Sztokholm, Szwecja
Inwestor: 
MSZ RP
Projekt: 
2010
Powierzchnia użytkowa: 
966m²